партнери

MCCHIP-DKR според опремата и можностите е најголем центар за развој и оптимизирање на софтвер на возила во Германија. Тие развиваат и оптимизираат софтвер за автомобили, камиони, автобуси, моторцикли и машини за земјоделство и механизација.

Дека се најсериозна TUNING компанија зборува и фактот што се прифатени како официјални тунери за повеќе производители на автомобили, како: Porsche, Lamborghini, Audi, Mercedes, BMW и други.

Пред да се пушти во продажба оптимизираниот софтвер изработен во MCCHIP-DKR, мора да ги помине сите тестови за задоволување на барањата на TUV  институтот од Минхен.

 


 

PIASINIENGINEERING според опремата и можностите е најголем центар за развој и оптимизирање на софтвер на возила во Италиа. Тие развиваат и оптимизираат софтвер за автомобили, камиони, автобуси, моторцикли и машини за земјоделство и механизација произведени не само во европските фабрики туку и пошироко. Од особено значење е можноста за TUNING на мотоцикли од и автомобили произведени во Јапонија.

 


 

MILLTEKSPORT производител на издувни системи за спортски возила од Британија

 

 


 

FORGE TUNING